Ads


תיאוריה מוסיקלית היא האלף בית של שפת המוזיקה. ידיעת תיאוריה היא בבסיסו של כל לימוד מוזיקה -פרשנות, ביצוע או כתיבה. תלמידי נגינה בכל הרמות נדרשים תמיד להעמיק בתחום זה הכולל הרמוניה, קצב, סולמות, תרווחים, פיתוח שמיעה ויכולת כתיבה. לצד חוברות רבות שיצאו לאור לאחרונה בעברית, קיימים ספרי תיאוריה רבים - ללימוד עצמי או כספר תרגול לקוסים בכל הרמות.

 

 

מוסיקה ישראלית עצמאית